samantalang ang pagkakaiba sa pagitan ng hindi pinugusan at durog na pinagsama-sama