rate ng pinagsama-samang bato sa mga kubol sa kabraibihar