mga metal na metal at industriya ng pagmiminasolusyon