kagamitan upang kunin ang lata mula salata ng mineral