kagamitan na ginamit sa pangkalahatang nakita pagmimina