import ng mga pamantayan sa pag-export para sa pagmimina ng tanso sa gabon