equipmenet ng paghihiwalay ng gravity para sa altagatustos ng