buhangin bato counterattacks ang proseso ng paglabag