bato sa pagpoproseso ng mga supplier ng halaman mula sa akin ico