ang pamamaraan para sa bukas na pagmimina ng hukay para sa bauxite